բնութիւն

բնութիւն

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,23 5,24 13,25 15,12 18,17 19,14 20,6 20,24 21,8
nature, deux fois: essence

freq: 10


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 11c, 13c գ. ἁγεννησία ingeitum esse, ingenitura Անծնեալ կամ անծին գոլն. որ է յատկութիւն Աստուծոյ Հօր, որպէս ծնելութիւնն յատկութիւն է Որդւոյ. եւ զի եւնոմեան աղանդաւորք զիսկութիւն Աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ, եալ եմ.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԲ — (ի, իւ.) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. Անուն նախկին տառիս մերոյ ՟Ա. զոր տեսցես. ասի եւ Ա՛ՂՓ կամ ԱԼՓԱ որպէս ալֆա, ալէֆ, էլիֆ, օլաֆ *Ես եմ Այբ, եւ ես եմ Քէ . այս ինքն առաջին եւ վերջին. Յայտ. ՟Ա. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂԱՆԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c Տ. ԱՆԵՂ՝ ըստ ա. նշ. ἁγένητος գրի եւ ἁγέννητος *Անեղանելի բնութիւն. Շար.: Ոսկ.: Փիլ. լին.: *Անեղանելին, եւ եղականն, Աստուած՝ եւ Որդին մարդոյ. Ածազգ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0142 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ա. ἁδιάστατος dimensione carens, indivisibilis Որ ոչն զատանի. անհատ ʼի մասունս. անբաժանելի (կէտ). ... *Ունելով յինքեան զանզատն բնութիւն եւ զզատականն: Քանզի անզատն կարգեալ դասի ըստ նշանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՄԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ձ. Նոյն ընդ անհամանալ. անհամնալ ... μωραίνομαι . որ եւ մորոսանալ. յիմարիլ. եւ անհամեստ լինել. լտ. լայնաբար ասի evanesco փճանալ. եւ infatuor, stulte ago խենդենալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՇՓՈԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c ԱՆՇՓՈԹ մ. ԱՆՇՓՈԹԱԲԱՐ ԱՆՇՓՈԹԱՊԷՍ. ἁσυγχύτως citra confusionem, inconfuse, distincte Առանց շփոթութեան. առանց առնակելոյ. որոշակի. *Էական բնութիւն բանին խառնեալ անշփոթ ʼի մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՇՓՈԹԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c ԱՆՇՓՈԹ մ. ԱՆՇՓՈԹԱԲԱՐ ԱՆՇՓՈԹԱՊԷՍ. ἁσυγχύτως citra confusionem, inconfuse, distincte Առանց շփոթութեան. առանց առնակելոյ. որոշակի. *Էական բնութիւն բանին խառնեալ անշփոթ ʼի մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. θεότης, τὸ θείον divinitas Էութիւնն Աստուծոյ. աստուածային բնութիւն. ... *Ի նմա բնակէ ամենայն լրումն աստուածութեան մարմնապէս. Կող. ՟Բ 9: *Ոչ ընկալաւ փոփոխումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.